DUNG MÔI AC5

  • ĐVT: Lít
  • Quy cách đóng gói: Phuy
  • Dùng pha loảng cho lót AC5 và Bóng AC5

Ghi chú:  1lít = 0.8kg

LIÊN HỆ NGAY chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn loại sơn phù hợp